Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Formålet med Høretab-info.dk er at udbrede viden om hørelse og høretab og om, hvordan man kan understøtte inklusionen af børn med høretab i almene dagtilbud og skoler.

Høretab-info.dk udgives af Materialecentret, www.matcen.dk, og sidens indhold er udarbejdet af fagpersoner med indgående kendskab til og viden om børn med høretab fra kommuner og regioner i hele landet.

Har du kommentarer til siden eller forslag til videreudvikling, modtages dette gerne på matcen@rn.dk.

Vil du vide noget om lytte- og sprogudviklingen hos det lille barn med høretab, og om hvilken betydning høretabet kan have for aspekter som sprog, leg og motorik?

Når man har et lille barn med høretab, hvad enten man er forældre, anden familie eller er den, der passer barnet i dagtilbud, er der mange nye ting at sætte sig ind i og forholde sig til. Med viden om og indsigt i høretabets betydning for barnets udvikling kan man støtte barnet bedst muligt.

Læs mere her.
bbvb

Hvert år fødes der i Danmark i gennemsnit 20-30 børn med så store høretab, at de ikke har mulighed for at komme til at høre tale med et almindeligt høreapparat. Ydermere vil 20-30 andre børn i alderen op til 18 år udvikle så store høretab, at høreapparater ikke længere yder tilstrækkelig forstærkning. Disse børn er kandidater til at få Cochlear Implant (CI).

Cochlear Implant” giver informationer om, hvad et CI er og om procedurerne i forbindelse med en CI-behandling.

nnbnb