Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Formålet med Høretab-info.dk er at udbrede viden om hørelse og høretab og om, hvordan man kan understøtte inklusionen af børn med høretab i almene dagtilbud og skoler.

Høretab-info.dk udgives af Materialecentret, www.matcen.dk, og sidens indhold er udarbejdet af fagpersoner med indgående kendskab til og viden om børn med høretab fra kommuner og regioner i hele landet.

Har du kommentarer til siden eller forslag til videreudvikling, modtages dette gerne på matcen@rn.dk.

Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år.
Socialstyrelsen har nu offentliggjort sin beskrivelse af, hvordan kommunerne bedst kan tilrettelægge deres indsats over for børn og unge, der tidligt får konstateret høretab.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Undervisningsministeriet og en række centrale eksperter og interessenter.

Læs mere her.
bbvb
vbvbvb

Hvert år fødes der i Danmark i gennemsnit 20-30 børn med så store høretab, at de ikke har mulighed for at komme til at høre tale med et almindeligt høreapparat. Ydermere vil 20-30 andre børn i alderen op til 18 år udvikle så store høretab, at høreapparater ikke længere yder tilstrækkelig forstærkning. Disse børn er kandidater til at få Cochlear Implant (CI).

Cochlear Implant” giver informationer om, hvad et CI er og om procedurerne i forbindelse med en CI-behandling.

nnbnb