Slide background

Høretab

Andre undersøgelser

Genetisk udredning og test af blodprøve

Der kan desuden iværksættes genetisk udredning og test af blodprøven på PKU-kortet med henblik på at afdække, om hørenedsættelsen kan skyldes CMV-virus (Cytomegalovirus), der kan forårsage en progredierende (fremadskridende) hørenedsættelse.

Screening af hørelsen (OAE-test)

I nogle tilfælde vælger man også at screene hørelsen.

En screening kan vise, om hørelsen er normal eller ikke normal, uden at barnet skal medvirke aktivt. Den varer sædvanligvis kun et par minutter.

Denne undersøgelse hedder en OAE-test (Oto Akustisk Emission), og foregår ved, at barnet får en lille blød øreprop i øret, igennem hvilken der sendes kliklyde ind i øregangen. Når det indre øre modtager kliklydene laver øret et ekko, som kan registreres på en computer og fortæller undersøgeren, hvordan barnet reagerer på lyd.

Hjernestammeaudiometri (ABR)

Nogle gange suppleres også med en måling, som kaldes hjernestammeaudiometri (ABR). Denne prøve udføres også uden barnets aktive medvirken.

En ABR viser, hvordan hjernebølgerne ser ud, når der stimuleres med lyd. Barnet skal ligge helt stille, og hvis der er tale om et mindre barn, er det vigtigt at få barnet til at sove, da man ellers kan risikere fejlsvar grundet uro.

Man foretager desuden en supplerende test, Auditory Steady State Response (ASSR), som også er en slags hjernestammeaudiometri. Dette kræver ligeledes, at barnet sover.