Slide background

Øret og hørelse

Audiogram

Et audiogram er et koordinatsystem, hvor man kan få en let overskuelig grafisk fremstilling af et høretabs størrelse og omfang.

Sådan læses et audiogram

Den vandrette akse

Den vandrette akse, markeret med tallene 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 og 8000, er angivelse af tonehøjde i Hertz (Hz). Tallet viser antallet af svingninger pr. sekund (cps), hvor 125 er en dyb bastone og 8000 en høj diskanttone.

Det normale menneskelige øre er i stand til at høre både dybere og højere toner end de, som er med i audiogrammet, men alle de toner, som findes i almindelig tale, er med i det toneområde, som høremålingen foretages i.

Den lodrette akse

Den lodrette akse med talangivelse fra -10 til 120 viser hørenedsættelsen i decibel hearing level (dB HL). Denne skala er udregnet således, at 0 dB svarer til den mindste lyd man kan høre med et normalt “gennemsnitsøret”.

Film om audiogrammet

Se filmen nedenfor, som giver en forklaring på, hvad et audiogram er, og hvad det fortæller. Filmen er produceret af norske Statped og har danske undertekster. Når du klikker på billedet, åbner filmen i YouTube.

Hørenedsættelse

En hørenedsættelse er tegnet ind i audiogrammet med krydser (blå) og boller (røde). Krydserne er det venstre øre og bollerne det højre.

Talebananen er det område i audiogrammet, hvor øret hører de forskellige lyde i vores talesprog. Talebananen svarer til det grå felt i audiogrammet til venstre.

Audiogrammer og høretab

Når du klikker på billedet, åbner filmen i YouTube. Spol 10 minutter og 20 sekunder (tidskode 10:20) ind i denne film. Der kan man nemlig blive endnu klogere på audiogrammet, og der gives eksempler på, hvordan det kan lyde, hvis man har et diskant-, et mellemtone- og et bashøretab. Klippet slutter 12 minutter og 30 sekunder henne i filmen. Filmen er produceret af norske HLF Briskeby Kompetansesenter og har norske undertekster.