Slide background

Høretab

Auditory Processing Disorder (APD)

Hvis der i barnets nærmeste omgivelser (skole og hjem) er fornemmelse af nedsat hørelse, men undersøgelser på høreklinikken viser, at hørelsen er normal, kan der være tale om problemer med at bearbejde lyd. Denne tilstand kaldes auditory processing disorder (APD).

APD-test

I tilfælde som beskrevet ovenfor, kan høreklinikkens øvrige test suppleres med en såkaldt APD-test. Med denne test måler man barnets evne til

  • at modtage og integrere lyde fra begge ører samtidig
  • at opfatte pauser i et signal samt
  • at modtage information fra et begrænset signal.

APD-testen kan først laves fra 7-årsalderen.

Samtale med audiologopæden

Når undersøgelsen hos audiologen er færdig, vil barn og forældre blive tilbudt en samtale med høreklinikkens audiologopæd/børnehørepædagog, hvis lægen vurderer, at der er behov for det.

Tilbuddet om en sådan samtale gælder også børn, som efter undersøgelsen viser sig at høre normalt, men som eksempelvis har ubehandlede vanskeligheder inden for tale-sprogområdet. Dette primært med henblik på kontakt til PPR.

Behandling af APD

APD kan behandles med lydtræning, høretaktik og høretekniske hjælpemidler som f.eks. FM-anlæg.

Behandlingen foregår med udspring i den kommunale pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR).

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om APD, diagnostik, udredning og behandling på apd.dk.

Symptomer

Symptomer på APD er:

  • Indtryk af nedsat hørelse generelt
  • Problemer med at høre i baggrundsstøj
  • Problemer med at retningsbestemme lyde
  • Besvær med at forstå mundtlige instrukser
  • Støjoverfølsomhed
  • Let at distrahere
  • Faglige vanskeligheder i skolen