Slide background

Høretab

Behandling af høretab

Man behandler både indre øre høretab (perceptive hørenedsættelser) og høretab forårsaget af mellemøreproblemer (konduktive hørenedsættelser). Se også “Hørelse og høretab“.

I mange tilfælde vælger man dog at løse mellemøreproblemer på anden vis, bl.a. ved hjælp af

  • pusteøvelser (oftest med næseballon)
  • indlæggelse af dræn
  • anvendelse af øredråber eller
  • operation.

Det er ørelægen der vurderer, hvad der skal gøres.

Myringoplastic, som er en høreforbedrende operation, vil lægen som oftest foreslå at vente med, til barnet er mellem 10 og 12 år, hvorfor høreapparatbehandling vil være relevant indtil da.

Hvem bliver tilbudt høreapparater?

Børn, som ikke hører normalt, vil sædvanligvis blive tilbudt høreapparat. At man ikke hører normalt betyder, at ens høretærskel er lavere end 20 dB (20 dB HL).

Hvis høretærsklen ligger i grænseområdet imellem normal og en let hørenedsættelse, er det barnets funktionelle hørelse – hørelsen som den opleves af barn og nærmeste omgivelser – og psykosociale forhold, der er afgørende for, om der skal tilbydes høreapparatbehandling.

Her tænkes f.eks. på børn med små ensidige høretab, hvor misforståelser i samvær, faglige eller sproglige udviklingsvanskeligheder kan være argumentet for at iværksætte behandling.

Behandling af høretab er udarbejdet af audiologopæd, cand. mag. Alice Jepsen, Audiologisk Afdeling, Gentofte Hospital og børnehørepædagog John Winther, Høreklinikken, Aalborg Universitetshospital, juni 2013.