Slide background

Høretab

 

CI-apparatur og tildelingsperiode

CI-apparatur

Der findes følgende producenter af cochlear implantater:

På Vestdansk CI-center anvendes som udgangspunkt cochlear implantater fra producenten Cochlear til børn. I særlige tilfælde kan produkter fra andre firmaer være relevante.

På Østdansk CI-center har forældrene som udgangspunkt valgfrihed mellem produkter fra producenterne Cochlear og Advanced Bionics. Hvis der er kontraindikationer til forældrenes valg, ligger den endelige beslutning hos kirurgen.

På Østdansk CI-center benyttes også CI fra MED-EL til de børn, hvor særlige omstændigheder gør, at dette valg er at foretrække. Det kan f.eks. dreje sig om børn, hvor sygdom betyder, at de med sikkerhed skal gennemgå fremtidige MR-scanninger, idet MED-EL-elektroden er godkendt til scanning med 3,0 tesla.

Retningslinjerne gennemgås hvert år på årsmødet for CI-centrene i Danmark.

Tildelingsperiode

Som udgangspunkt udskiftes CI (den udvendige lydprocessor) efter 6 år. Der kan være særlige tilfælde, hvor der er lægelig indikation for, at en processor udskiftes tidligere.

Ferieprocessor

Det er muligt at leje en ekstra CI-processor, når man skal på ferie. I nogle kommuner dækkes udgifterne til dette som merudgifter.

Kontakt forhandleren af CI’et for nærmere information om leje af ferieprocessor, eller se nærmere på forhandlerens hjemmeside.

Tilbehør

Der eksisterer en hel del forskelligt tilbehør til de forskellige CI-processorer.

Se nærmere på forhandlerens hjemmeside.