Slide background

Høretab

CI-centre i Danmark

Vestdansk CI-center
CI til børn og voksne
Østdansk CI-center
CI til børn og voksne
Syddansk CI-center
CI til voksne
Aarhus Universitetshospital
Audiologisk Klinik
Peter Sabroes Gade 6, bygn. 14F
8000 Aarhus C

Rigshospitalet
Center for Hørelse og Balance
Inge Lehmanns Vej 8
2100 København Ø

Tlf. 3545 8047

Odense Universitetshospital
Høreklinikken
Sdr. Boulevard 99
5000 Odense C

Tlf. 6541 2536

E-mail:
ci@rm.dk

E-mail:
audiologisk.rigshospitalet@regionh.dk

E-mail:
ouh.aud.ci@rsyd.dk

CI-sekretær (børn):
Helle Petersen, tlf. 7846 3125

CI-koordinator:
Minna Sandahl, tlf. 7846 3111

Overlæger:
Hanne Owen og Troels Møller

Ledende hørepædagog:
Cecilia Fernandez Samar,
cecilia.fernandez.samar@regionh.dk

Overlæge:
Michael Bille

Ledende overlæge:
Rikke Schnack-Petersen