Slide background

Høretab

CI-centre i Danmark

Vestdansk CI-center
CI til børn og voksne
Østdansk CI-center
CI til børn og voksne
Syddansk CI-center
CI til voksne
Aarhus Universitetshospital
Audiologisk Klinik
Peter Sabroes Gade 6, bygn. 14F
8000 Aarhus C
Gentofte Hospital
Audiologisk Klinik
Kildegårdsvej 28, opg. 3A/3B/3C
2900 Hellerup
Tlf. 3867 3690
Odense Universitetshospital
Høreklinikken
Kløvervænget 19, indgang 85, 3. sal
5000 Odense C
Tlf. 6541 2536
Mail til CI-teamet:
ci@rm.dk
Mails til CI-teamet:
hgh-cicenter@regionh.dk

cicenter.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk

Mail til CI-teamet:
ouh.aud.ci@rsyd.dk
CI-sekretær (børn):
Helle Petersen, tlf. 7846 3125
CI-koordinator:
Minna Sandahl, tlf. 7846 3111
Overlæge:
Hanne Owen og Troels Møller
Ledende hørepædagog:
Cecilia Fernandez Samar
Overlæge:
Michael Bille
Ledende overlæger:
Rikke Schnack-Petersen og Jens Wanscher