Slide background

Høretab

CI-operation

Dagen før operationen

Dagen før operationen bliver barnet indlagt. Børn under 15 år indlægges på en børnekirurgisk afdeling, og ældre børn indlægges på øre-næse-hals-afdelingen.

Narkoselægen og ørekirurgen kommer forbi i løbet af dagen og taler med forældrene og kigger på barnet.

Denne dag skal man forberede sig på en del ventetid, og det er en god idé at medbringe barnets yndlingsbeskæftigelse.

Aftenen før operationen eller på operationsdagen barberer en sygeplejerske håret væk bag barnets øre(r).

Copyright Lene Lystlund

Selve operationen

Næste morgen bliver barnet kørt til operationsstuen, hvor det bliver bedøvet (narkose) og derefter opereret. Ved operationen lægges et snit bag øret, og elektroden indsættes i cochlea (sneglen), se i øvrigt “Hvad er et CI?” og “Sådan fungerer et CI“.

I løbet af operationen vil man ved hjælp af specielle målinger kontrollere, at implantatet virker. En CI-tekniker, som senere er med til at tilpasse CI til barnet, måler hørenervens reaktion på elektriske stimuli.

Målingerne er med til at sikre, at elektroderne ligger korrekt, og at den første programmering af CI er så optimal som muligt.

Opvågning

Når operationen er overstået, kommer ældre børn til opvågning på en opvågningsstue og bliver senere på dagen kørt tilbage på sengeafdelingen. Små babyer, der er opereret på begge ører, tilbringer det første døgn efter operationen på en intensivafdeling. Dette er en fast procedure.

Efter operationen

Under operationen gives der antibiotika, og i nogle tilfælde fortsættes denne behandling 1 uge efter operationen.

De fleste børn vil allerede næste dag være klar til at blive udskrevet. Hvis barnet er forkvalmet eller meget svimmel efter operationen, vil han/hun blive overflyttet til patienthotellet og normalt udskrevet derfra efter yderligere én til to dage.

En uge efter operationen fjernes plastrene (strips). Dette foregår ved egen læge eller egen ørelæge.

På Østdansk CI-center kommer barnet 10 dage efter operationen til sårkontrol hos kirurgen.

Inden operationen

Copyright Lene Lystlund Poulsen

Ved tidspunktet for operationen skal barnet være fri for infektioner.

Derfor anbefales det,

  • at førskolebørn, der går i institution, holdes hjemme 14 dage inden operationen,
  • at skoleelever holdes hjemme 7 dage inden operationen.