Slide background

Høretab

Forholdsregler

MR-scanning

Når man er CI-opereret, må der ikke umiddelbart foretages MR-scanning, før den magnet, der er placeret i implantatet, er fjernet.

Cochlear Nucleus kan dog scannes med stram hovedforbinding op til 1,5 tesla. Ved scanninger over 1,5 tesla skal magneten fjernes. Dette kan gøres ved et forholdsvis simpelt indgreb. Bed eventuelt det undersøgende sygehus kontakte nærmeste CI-center.

Advanced Bionics er endnu ikke godkendt til MR-scanning, hvorfor magneten skal tages ud forud for dette.

MED-EL er godkendt til scanning op til 3,0 tesla.

Kraftige slag

Direkte og gentagne kraftige slag mod implantatet bør undgås.

Læs i øvrigt folderen om advarsler og almindelige sikkerhedsforanstaltninger, der udleveres sammen med processoren, eller se forhandlernes hjemmesider vedrørende forholdsregler i forbindelse med CI.