Slide background

Høretab

Hvad er et CI?

Cochlear implant eller CI, som det hedder i daglig tale, er et avanceret høreapparat, som giver børn med svære høretab mulighed for at komme til at høre i talesprogsområdet.

Hvert år fødes der i Danmark gennemsnitligt 20-30 børn med så store høretab, at de er kandidater til at få CI. Yderligere vil 20-30 andre børn i alderen op til 18 år udvikle så store høretab, at høreapparater ikke længere yder tilstrækkelig forstærkning.

CI-udstyret

Et CI består af to dele, en indvendig og en ydre.

Indvendig del

Den indvendige del af CI’et er et implantat, der består af

  • en modtager, der er placeret under huden bagved øret samt
  • en elektrode, der er lagt ind i cochlea (sneglen).

Den indvendige del lægges ind ved en operation.

Ydre del

Den udvendige del af CI’et består af

  • en ørehænger med en indbygget mikrofon og lydprocessor samt
  • en sender, også kaldet coilen eller spolen.

Processoren placeres bag ved øret, og til børn med meget små ører er der mulighed for en såkaldt litewear, hvor batteriet kan placeres på kroppen.

Copyright Advanced Bionics

Copyright MED-EL

Copyright Cochlear Limited