Slide background

Høretab

Praktiske oplysninger

Kørsel

I forbindelse med udredningen til cochlear implant og de efterfølgende tilslutninger og kontroljusteringer skal man forvente en del kørsel.

For patienter, som bor mere end 50 km fra CI-centret, ydes der kørselsgodtgørelse fra regionen. Papirerne får man i receptionen på CI-centret.

Patienter, som bor mindre end 50 km fra CI-centret, kan søge om at få kørslen dækket som merudgifter via sin egen kommune. Få nærmere oplysninger om dette hos kommunens sagsbehandler.

Tabt arbejdsfortjeneste

CI-centrene anbefaler, at den ene af forældrene søger om tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med cochlear implantation af deres barn. Dette dels i forbindelse med operationen, men også efterfølgende for små børn, som ikke har hørt før og skal til at udvikle talesprog. Her anbefaler CI-centret, at den ene af forældrene får orlov, således at denne kan være der, når barnet starter med at reagere på lyde i omgivelserne, og kan hjælpe barnet med at knytte lyden til lydkilden.

Der vil også fortsat være behov for delvis nedsat tid med tabt arbejdsfortjeneste, når barnet starter i institution. Dels til den ambulante genoptræning, dels til at kunne hente barnet tidligere i institution for at kunne arbejde med de teknikker, som er demonstreret for forældrene ved den ambulante genoptræning.

Årsagen til dette er, at CI-centrene har erfaring for, at den talepædagogiske indsats, der sættes iværk i forhold til barnet, skal understøttes af forældrene. Forældrene har derfor brug for at kunne have fri til at deltage i undervisningen sammen med barnet.

Barnet har også brug for at få reduceret sin tid i institution for at kunne være hjemme i rolige omgivelser og lære at høre sammen med én eller begge forældre.