Slide background

Høretab

Risici ved CI-operationen

Narkose

Som altid ved operation er der en risiko ved narkosen.

Beskadigelse af ansigtsnerven

Under selve operationen kan der være risiko for at beskadige ansigtsnerven. Det sker dog yderst sjældent, idet der under operationen er påsat måleudstyr, der overvåger netop dette. Læsion af ansigtsnerven forårsager hængende mundvig og vanskeligheder ved at lukke øjet.

Sårinfektioner

Efter operationen kan der være risiko for sårinfektioner, men det forekommer yderst sjældent.

Svimmelhed

Svimmelhed ses kun sjældent, og som regel forsvinder den igen.

Tinnitus

Tinnitus (øresusen) kan opstå efter operation, men langt hyppigere sker det modsatte: At patienter, der i forvejen har tinnitus, oplever, at den forsvinder eller mindskes ved operationen.

Smagsforstyrrelser

Da man i forbindelse med operationen ikke kan undgå at berøre smagsnerven, der ligger i mellemøret, vil mange patienter forbigående bemærke smagsforstyrrelser.