Slide background

Høretab

Tilslutning og tilpasning af CI

Første tilpasning

Ca. 1 måned efter operationen bliver taleprocessoren tilsluttet.

På Vestdansk CI-center foregår tilpasningen over to dage, fordi patienten allerede inden for det første døgn tilvænner sig lyd så hurtigt, at lydstyrken kan øges betydeligt på andendagen. Lægen på audiologisk afdeling kontrollerer i forbindelse med tilslutningen, at opheling af operationssåret er sket tilfredsstillende.

Ca. 14 dage efter tilslutningen bliver patienten indkaldt til ny justering (tuning) og igen efter ca. 2 måneder. Ved behov for hurtigere justering kan man henvende sig i afdelingen.

På Østdansk CI-center sker anden tilpasning 14 dage efter første tilpasning og altså ikke over to dage som på Vestdansk CI-center. Her er der ikke lægetjek af opheling af operationssåret, da barnet tidligere har været til sårkontrol, se også CI-operation.

Efterfølgende justeringer

Efterfølgende justeringer/tuninger aftales fra gang til gang med CI-teknikeren. Barn og forældre må påregne gentagne besøg på audiologisk afdeling til justering i løbet af det første år.

Herefter kommer førskolebørn typisk til kontroljusteringer to gange om året og skoleelever én gang om året.

Hvis barnet har hørerest på det ikke-opererede øre, vil der under forløbet også blive afprøvet høreapparat på dette øre. CI-centrene anbefaler, at man i den første periode efter tilslutning ikke bruger høreapparat og CI sammen. Når den nye hørelse med CI er integreret, har nogle børn udbytte af at bruge CI og høreapparat sammen.

Copyright Lene Lystlund Poulsen