Slide background

Høretab

Forventninger til høreapparater

Brug af høreapparat bevirker ikke, at man får helt normal hørelse, men man kommer til at høre bedre. Dette er vigtigt specielt i forbindelse med, at barnet skal tilegne sig sprog og senere i barnets liv i forbindelse med undervisning i skolen.

Det er dog fortsat vigtigt, at der også tages høretaktiske hensyn.

– eksempelvis med henblik på

  • barnets fysiske placering i klasseværelset
  • de akustiske forhold
  • måden læreren underviser på
  • elevernes adfærd og
  • støj fra omgivelserne.

Se også “Småbørn” og “Skoleelever“.

Copyright Oticon

Copyright Phonak