Slide background

Hørebogen

Lyttebevidsthed

Ved at barnet/eleven får skabt en opmærksomhed for lydene omkring sig, støttes barnet/eleven i at udvikle lyttebevidsthed. Gennem oplevelser, erfaring og dialog kan barnet/eleven udvikle et sprog omkring lyd.

Hørekurven

Barnets/elevens hørekurve (audiogram) viser, hvilke lyde barnet/eleven kan høre, og hvilke lyde det ikke kan høre uden høreapparat. Hørekurven fortæller ikke noget om, hvor højt og tydeligt barnet/eleven hører. Det er individuelt og forskelligt, hvordan barnet/eleven udnytter/kan udnytte sin hørelse.

AudiogramUdfyldt

Barnets/elevens hørekurve skal sammenholdes med barnets/elevens skelneevne. Hørekurven kan f.eks. vise, at barnet/eleven kan høre lydene /s/ og /sh/, /d/ og /g/, /s/ og /t/, men i praksis kan barnet/eleven måske have svært ved at skelne disse lyde fra hinanden.

Sagt på en anden måde er der flere komponenter, der indgår i barnets opfattelse og produktion af talesprog og specifikke sproglyde, f.eks. evnen til at bearbejde og bruge lyd og til at tilpasse udsagn og adfærd til en given situation og arbejdshukommelse.

Barnets/elevens opfattelse af lyd

COLOURBOX1517261_red

Faktorer der kan have indflydelse på lyttemiljø:

NB! Ved klik på linkene, åbner filmene i YouTube.

Alle de film, der her er linket til, er lavet af Hørselshemmedes Landsforbund i Norge. De fire “pinde” eksemplificerer ud fra et institutions- og undervisningsmiljø, men kan ligeledes relateres til et hjemmemiljø.

Vil du vide mere?

Læs om:

Høretab og audiologisk behandling

Audiogram” – og om hvordan man læser et audiogram.