Slide background

Hørebogen

Arbejdsark: Auditiv opmærksomhedsspændvidde

Er der forskel på den visuelle og den auditive hukommelse? Hvilken?

Nedenstående spørgsmål er forslag. Slet eller supplér efter behov.

 • Hvor mange billeder kan du huske?
 • Hvor mange ord kan du huske?
 • Hvor mange lyde kan du huske fra dit værelse, din børnehave, din klasse?
 • Kan du lide at få læst historie? Hvor lang tid?
 • Når du ser film, skal det så helst være en lang eller en kort film? (større børn: vil du helst have den tekstet?)
 • Kan du lytte i længere tid, når du bruger teleslynge/FM eller streamer/andet?
 • Hvad er lettest at huske: noget du hører, eller noget du ser?
 • Andet??

Har du nogle gode ideer til, hvordan det er lettest for dig at huske?

 • Hvordan husker du, hvad folk hedder?
 • Hvordan husker du rækkefølgen på de ting, du skal lave?
 • Hvordan husker du nye ord?
 • Hvordan husker du det, der bliver snakket om?
 • Hvordan husker du det, du lærer?
 • Hvordan husker du aftaler?