Slide background

Hørebogen

Arbejdsark: Barnets høretab

Idéliste til samtale/spørgsmål

Vælg relevante spørgsmål til arbejdsarket i barnets/elevens hørebog. Nedenstående spørgsmål er forslag. Slet eller supplér efter behov.

  • Hvordan fandt I ud af, at du har høretab?
  • Ved du, hvorfor du har høretab?
  • Hvor gammel var du, da du fik dine høreapparater/CI’er/BAHS?
  • Kender du andre børn, der har et høretab?
  • Kender du nogle voksne, der har høretab?
  • Bruger du ekstra teknik – ud over dine høreapparater/CI’er/BAHS?