Slide background

Hørebogen

Arbejdsark: Barnets/elevens netværk

Nedenstående spørgsmål er målrettet barnets/elevens netværk og kan benyttes til bedsteforældredag, familiedag og netværksdage.

 • Fortæl om, hvordan det er at være forældre (onkel, moster, venner m.fl.) til et barn med høretab.
 • Hvilken indflydelse har jeres forventninger til barnet for barnets egen opfattelse af sig selv?
 • Hvilke forventninger har I til barnet med høretab?
 • Hvad er det næste barnet kan klare selv i forhold til sit høretab?
 • Hvordan og i hvilke situationer passer disse ord på jeres barn?
  – Hørehandicappet
  – Hørehæmmet
  – Høretab
  – Funktionsnedsættelse
  – Velfungerende
  – Normalthørende