Slide background

Hørebogen

Arbejdsark: Forslag til aktiviteter

Nedenstående er forslag. Slet eller supplér efter behov.

 • Prøv at tegne:
  Audiogram tomt

  Audiogram

  – hvordan du oplever dit høretab
  – hvordan det ser ud
  – hvordan det lyder

 • Prøv at tegne dit eget høretab i et audiogram.
 • Lav en tegneserie/beskrivelse af et besøg på høreklinik/CI-center.
 • Prøv at tegne dit høreapparat/CI/BAHS.
 • Prøv at tegne rækkefølgen af programmerne i dine apparater (programfladen / programhjulet).
 • Prøv at tegne dit ønskehøreapparat/dit ønske-CI.
 • Prøv at tegne, hvor du sidder i klassen.
 • Prøv at tegne dit ønskeudstyr til klassen.
 • Hvad skal dit ønskeudstyr kunne? Hvad skal det ikke kunne?
 • Beskriv til forskerne, hvad de skal opfinde.
Andet relevant materiale

Materiale om hørelse og lyd til småbørn: “Hørelse, støj og høretab” på www.matcen.dk.

Filmen “Teknik“. Om brug af høreteknik. Filmen er norsk med norske undertekster.

Filmen “Hjelp vi har fått en hørselshemmet elev!“. Om at få en elev med høretab på skolen. Filmen er norsk med danske undertekster.

Hent arbejdsark
Programfladen

Illustrationen viser et eksempel på de programmer, der kan være i høreapparater/CI’er. Nogle apparater har flere/færre programmer end det viste, og der kan være nogle, der har FM i stedet for telespole. På illustrationen står

 • M for mikrofon, dvs. apparatets mikrofon opsamler lyde i rummet.
 • T for telespole, dvs. lyd fra eksternt udstyr (f.eks tv, computer, lærermikrofon), hvor rummets lyde frasorteres.
 • M+T for mikrofon + telespole. T giver lyd fra eksternt teknisk udstyr samtidig med, at rummets lyde fornemmes gennem M.

Aktivitet:
Prøv at tegne rækkefølgen af programmer i dine apparater.