Slide background

Hørebogen

Audiologisk behandling

Der er forskellige måder at behandle høretab på – alt efter hvilken type høretab, der er tale om.

Høretab kan behandles med

  • høreapparater
  • CI (Cochlear Implant) og
  • BAHS-apparat.

  Copyright Oticon                        Copyright Cochlear Ltd.                       Copyright MED-EL

Hvis et barn/en elev har CI, vil det være tilknyttet et CI-center, og hvis barnet/eleven har høreapparater, vil det være tilknyttet en audiologisk afdeling/en høreklinik på et sygehus.

Hvis man som talehørekonsulent har behov for at få yderligere information om det enkelte barns/den enkelte elevs høreapparater eller CI, kan man henvende sig direkte til barnets/elevens høreklinik eller CI-center.

Kommunikationsteknisk udstyr

Nogle børn/elever er tildelt kommunikationsteknisk udstyr til brug i undervisningen. Det er målet, at barnet/eleven bliver så fortrolig med de forskellige funktioner og indstillinger, at det til enhver tid kan vælge det mest optimale program i sine høreapparater/CI’er og derved skabe sig optimale lyttevilkår.

Hvis der opstår fejl/uregelmæssigheder ved udstyret, kan der spares kostbar tid ved at have aftalt klare “kommandoveje”, så det er tydeligt, hvem der skal agere.

Samtale om audiologisk behandling

I menuen til venstre kan man finde arbejdsark med forslag til samtale/spørgsmål omkring audiologisk behandling. Arbejdsarkene er målrettet børn/elever med henholdsvis høreapparater, CI og BAHS. Alt efter det enkelte barn/den enkelte elev vælges relevante spørgsmål til siderne i barnets/elevens hørebog.

NB!

I forbindelse med brug/ikke brug af ekstra kommunikationsteknisk udstyr skal der være fokus på, at der vælges optimalt program, når der ikke anvendes ekstra kommunikationsteknisk udstyr.

Klare aftaler

Det er en god idé at have helt klare aftaler omkring det ekstra kommunikationstekniske udstyr.

  • Hvem har ansvar for opladning?
  • Hvem deler elevmikrofoner ud/samler ind osv.
Høreklinikker

Find de offentlige høreklinikker i Danmark her.

BAHS-operation

BAHS-operationer foretages på Gentofte Hospital, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital efter henvisning fra egen høreklinik.

CI-centre
Østdansk CI-center
(CI til børn og voksne)

Rigshospitalet
Center for Hørelse og Balance
Inge Lehmanns Vej 8
2100 København Ø

E-mail:
audiologisk.rigshospitalet
@regionh.dk

Ledende hørepædagog:
Cecilia Fernandez Samar, cecilia.fernandez.samar@regionh.dk

Overlæge:
Michael Bille

Vestdansk CI-center
(CI til børn og voksne)

Aarhus Universitetshospital
Audiologisk Klinik
Peter Sabroes Gade 6, bygn. 14F
8000 Århus C

E-mail: ci@rm.dk

CI-sekretær (børn):
Helle Petersen, tlf. 7846 3125

CI-koordinator:
Minna Sandahl, tlf. 7846 3111

Overlæger:
Hanne Owen og Troels Møller

Syddansk CI-center
(CI til voksne)

Odense Universitetshospital
Høreklinikken
Sdr. Boulevard 29 5000
Odense C

Telefon: 6541 2536

Mail til CI-teamet:
ouh.aud.ci@rsyd.dk

Ledende overlæge:
Rikke Schnack-Petersen