Slide background

Hørebogen

Auditiv hukommelse

Copyright Phonak

Information til den/de voksne: Det er en god idé at observere, hvad der skal til, for at barnet/eleven koncentrerer sig og samler, bearbejder og husker information og viden. Vær opmærksom på, hvad der er auditive processer, der ligger forud for den sproglige proces så som rum-retningshørelse og afstandshørelse. Se faktaboks til højre om “Den sproglige proces”.

I auditive processer ligger evnen til

 • at huske forskellige omgivelses- og stemningslyde
 • at høre flere lyde samtidig
 • at huske hvad man skal fokusere på
 • at genkende en lyd fra ét sted til den høres et nyt sted
 • at huske sproglyde, antal stavelser og betoning, men også ord og benævnelser, sproglige vendinger m.m.

Disse ses som en del af den sproglige proces, og sproget og den sproglige proces kan være en støtte for den auditive hukommelse for sprog.

Tip!

Brug af ekstra kommunikationsteknisk udstyr kan være en direkte støtte til den auditive hukommelse for sprog.

Observationsidéer

 • c730631f73Hvad refererer barnet/eleven til af lyde, og hvordan beskrives begreber/kvaliteter omkring lyd – høre – lytte?
 • Hvad refererer barnet/eleven til af over- og underbegreber inden for kraftige/svage lyde, ude-/ indelyde m.fl.?
 • Kan barnet/eleven udvide sin auditive hukommelse inden for faste kategorier?
 • Er det muligt at blande kategorierne kraftig/svag, ude/inde m.m. og samtidig udvide barnets/elevens auditive hukommelse fra få til flere huskede ord/begreber?
 • Hvad husker barnet/eleven auditivt?
 • Hvad husker barnet/eleven visuelt?
 • Arbejd med hukommelse for sproglyde, ord og benævnelser.
 • Hvordan støtter auditive og visuelle sanser hinanden? Støttes barnet/eleven f.eks. af det skrevne ord/ordkort?

Hvad husker barnet i en kombination af auditiv og visuel information?

For lidt større børn bør der være opmærksomhed omkring f.eks. film og tekstning.

Hav opmærksomhed for notatteknik ved gennemgang af stof, brug af ordbilleder og ordkort.

Ord med mange funktioner

Barnet har brug for at lære ord med mange funktioner. Ord- og sætningsbyggeren, som er udviklet af docent, ph.d. Pia Thomsen, Professionshøjskolen Absalon, kan bruges til at udvide barnets sprog ved at lære nye ord og nye led i en sætning:

Copyright Pia Thomsen

Den sproglige proces

Forudsætninger for den sproglige proces er de fire funktioner:

 • Auditiv opmærksomhed
 • Auditiv opmærksomhedsspændvidde
 • Auditiv hukommelse
 • Auditiv hukommelsesspændvidde
Historie

“Hvad gør du, når du pludselig ikke kan høre og følge med i, hvad læreren siger?”

“Åh, så bliver det hårdt! Så skal jeg blive ved med at følge med i det, hun siger, samtidig med jeg skal tænke tilbage til der, hvor jeg pludselig ikke kunne følge med… og så skal jeg få de to ting til at følges ad igen!”

Find inspiration her
Copyright Sprogin.dk

Copyright Sprogin.dk

Copyright Sprogin.dk

Copyright Sprogin.dk

Copyright Sprogin.dk

Copyright Sprogin.dk