Slide background

Hørebogen

Auditiv opmærksomhedsspændvidde / auditiv parallel processering

Information til den/de voksne: Det kan være en god idé at observere, hvordan barnet/eleven er opmærksom og fastholder sin opmærksomhed både over tid og for flere forskellige auditive input.

Observationsidéer

  • Hvordan lyder det, når det blæser? Er lyden der hele tiden? Ændrer lyden sig? Lignende observationer omkring regn, trafikstøj m.m.
  • Kan man høre på fodtrin, hvem det er, der kommer/går? Kan man høre, hvor langt væk personen er?
  • Hvad er barnets/elevens oplevelse af musik og sang? Kan musik og tekst høres samtidig?
  • Er det muligt at udvide barnets/elevens opmærksomhed for lyd/tale over tid?
  • Kan barnet/eleven fastholde opmærksomheden ved oplæsningssituationer og gennemgang af emne? Hvor længe?

Baggrundsstøj

Aktiviteterne under opmærksomhed for lyd over tid kan endvidere praktiseres med forskellig type af baggrundsstøj:

  • elevsnak,
  • musik (afslapning),
  • trafikstøj m.m.

Læg mærke til, om det er kontinuerlig baggrundsstøj i samme niveau eller støj, der skifter i niveau og dukker op diskontinuerligt (fodtrin på trapper, biler, skramlen med møbler m.m.).

Drøft med barnet, hvad de forskellige typer af baggrundslyde betyder for fastholdelse af opmærksomhed.

Lav prioritering for, hvor der kan arbejdes med hvad, og hvordan eleven kan kompensere, når situationen pludselig opstår (se arbejdsark under “Sprog på lyd og høretab“).

Forstyrrer det? Bliver det ved med at forstyrre? Hvad er forskellen på lyd og støj?