Slide background

Hørebogen

Bevidsthed om høretabet

Høretab påvirker det nære sociale netværk hos barn/elev, forældre, søskende, bedsteforældre o.a. I en erkendelse heraf kan det være relevant at inddrage emner som sorg, accept, copingstrategier, søskenderelationer og identitet i samtaler med barn/elev og forældre. Målet er at opbygge en god kommunikation for at skabe bevidsthed hos barnet/eleven, forældrene og fagfolk og herigennem at støtte barnets/elevens selvværd.

Udvikling af coping- og mestringsstrategier giver evnen til at klare sig.

Der er i denne forbindelse mulighed for at bruge understøttende sprogstrategier, se “Samtaler i hverdagen” på emu.dk.

Se endvidere plakater på www.sprogin.dk.

Idéer til, hvordan du kan arbejde med emnerne

Har du læst…?

“Anbring først iltmasken på dig selv” af Andres Ragnarsson Inspiration og konkret vejledning for forældre, netværk og fagfolk i emner som udbrændthed, dårlig samvittighed og ubearbejdet sorg skrevet af psykolog og far til handicappet barn.

“Den forbudte sorg” af Gurli Fyhr Livsperspektiv. Om forventninger og sorg omkring det handicappede barn.

“Guide til bedsteforældre og deres børn” af Maria Holkenfeldt Behrendt & Margrethe Brun Hansen Om hvorledes bedsteforældre forældre og børnebørn får det bedste forhold til hinanden.

“HvabeHaren og dyrene i Ha’ det godt-skoven” af Thomas Wibling Et eventyr for børn om personlig udvikling. Fra 5-6 år. Se www.thomaswibling.dk.

Andet relevant materiale

Filmen “Fra øre til øre“. Ved klik på linket, åbner filmen i YouTube.

Spol 5 minutter ind i filmen og se her om traumer, som kan opstå i forbindelse med høretabet. Info til den voksne.

Historie

Ole på syv år er den eneste i sin familie med høreapparater. En dag spørger han:

“Far, hvornår holder man op med at bruge høreapparater?”

Historie

Noah på tre et halvt år bruger CI om dagen, og det gør han nu også om natten, for så føler han sig tryg ved de kendte omgivelseslyde, hvis han vågner i en drøm.

Men jeg vil ikke bytte

Søskende til barnet/eleven med høretab er i en speciel position med store udfordringer, som kræver opmærksomhed og omtanke fra omgivelserne.

Det kan i den forbindelse anbefales at se “Men jeg vil ikke bytte”, en spillefilm på 29 minutter om søskende til børn med handicap. Bemærk: der er ingen børn med høretab med i filmen.

Filmen er tilrettelagt af Malene Gerd Petersen, Lars Feldballe Petersen og Henning Mouritsen og udgivet af Film og TV-Compagniet (2009). Den kan lånes på biblioteket.