Slide background

Hørebogen

Emotionelle processer

Intentionen med dette tema er, at barnet/eleven og dets netværk får mulighed for og idéer til at få talt om, hvordan det er at leve med et høretab.

Arbejdsarkene lægger op til samtale og refleksion og kan differentieres efter barnets alder og behov.

Du kan udvælge relevante emner, spørgsmål, opgaver og aktiviteter. Kopiere og indsætte i det tomme arbejdsark til udprintning.

Susanne Axø, Aïda Regel Poulsen, Dorte Skovgaard og Jette Gertz Østergaard, Center for Høretab, oktober 2012

Revideret af Susanne Axø, Aïda Regel Poulsen og Dorte Skovgaard, Center for Høretab, februar 2017.

Tomt arbejdsark

Her kan du hente det tomme arbejdsark.

Det tomme arbejdsark er en wordfil, som er beregnet til at samle barnets/elevens hørebog i.