Slide background

Hørebogen

Høretab

Der findes forskellige årsager til høretab.

Et barn/en elev med høretab har andre vilkår for kommunikation med omverdenen, end et barn/en elev med normal hørelse. Fælles for alle børn/elever med høretab er, at tidlig indsats er vigtig.

Tilbagevendende mellemørebetændelser

Børn/elever med høretab kan også være plaget af tilbagevendende mellemørebetændelser. Det kan betyde perioder, hvor høreapparaterne ikke kan bruges. Barnet/eleven skal således forholde sig til en meget svingende hørelse, som høreapparaterne ikke kan kompensere for. Dette kan have konsekvenser i hverdagen både psykisk, fagligt og socialt.

PÆDAGOGISKE KONSEKVENSER
– af tilbagevendende mellemørebetændelser

Perioder uden høreapparater giver barnet/eleven svære vilkår og en ekstra opgave med at forholde sig til den svingende hørelse. Hvad der kan fungere den ene dag, kan være helt umuligt den næste dag. Dette gælder både i faglige sammenhænge og i de mere frie situationer.

I de perioder, hvor hørelsen falder på grund af mellemørebetændelse, kan barnet/eleven således have behov for særlige tiltag på grund af de svære vilkår, så eleven imødekommes bedst muligt i perioden med de ændrede lyttebetingelser.

Ensidigt høretab

Nogle børn/elever har kun nedsat hørelse på det ene øre.

PÆDAGOGISKE KONSEKVENSER
– af ensidigt høretab

Barnet/eleven vil have “et godt øre”, så der skal være fokus på optimal placering. For eksempel ved oplæsning i børnehave, ved siddeplads i en klasse, ved instruktion i en aktivitet osv. Barnet/eleven skal støttes i at lære at vælge den bedste placering i forhold til sit “gode øre”.

Ensidigt høretab kan gøre det svært at vurdere, hvor lyden kommer fra. Det kan betyde behov for tid til at lokalisere, hvem der taler. Dette kan gøre det svært at følge en diskussion med hurtige replikskifte – medmindre stemmerne er kendte.

Behandling af høretab

Der er forskellige måder at behandle høretab på – alt efter hvilken type høretab, der er tale om. Læs mere under “Audiologisk behandling“.

Se også videoen om lydens vej gennem øret og om de forskellige typer af høretab – det konduktive og det neurogene høretab. Når du klikker på billedet, åbner animationen i YouTube.

Barnets/elevens viden om høretabet

Det er ikke givet, at barnet/eleven kender årsagen til sit høretab. Som grundlag for arbejdet med hørelse og høretab kan det være en idé at have en samtale med barnet/eleven omkring høretabet – hvordan og hvornår det blev opdaget – om andre i familien har høretab osv.

Samtale om høretab

I menuen til venstre kan man finde arbejdsark med forslag til samtale/spørgsmål om høretab. Arbejdsarkene er målrettet børn/elever med henholdsvis høreapparater, CI og BAHS. Alt efter det enkelte barn/den enkelte elev vælges relevante spørgsmål til siderne i Hørebogen.

Historie

Aleksander er 10 år og deltager for første gang på børnehørekursus.

Første dag er de deltagende børn samlet i den lille gruppe, hvor de skal præsentere sig for hinanden. Da det bliver Aleksanders tur, fortæller han om sig selv og slutter sin præsentation med at sige:

“Jeg har kun set gamle mennesker med høreapparater. Jeg troede, jeg var det eneste barn i hele verden, der havde høreapparater.”

Vil du vide mere?

Læs om:

Audiologisk behandling

Audiogram” – og om hvordan man læser et audiogram