Slide background

Hørebogen

Høretab og audiologisk behandling

Intentionen med dette tema er, at barnet/eleven bliver så fortrolig med funktionerne i sine høreapparater/CI/BAHS, at barnet/eleven selv kan navigere rundt i de forskellige programmer og i enhver situation vælge optimale lyttevilkår.

Det er en kontinuerlig proces, som kræver målrettet guidning, i takt med at barnet/eleven i sin opvækst møder forskellige udfordringer.

Du kan udvælge relevante emner, spørgsmål, opgaver og aktiviteter. Du kan kopiere og indsætte i det tomme arbejdsark til udprintning.

Husk at alle spørgsmål kan omformuleres, så de passer til det barn/den elev, du arbejder med. Således bliver HØREBOGEN unik og personlig.

Susanne Axø, Aïda Regel Poulsen, Dorte Skovgaard og Jette Gertz Østergaard, Center for Høretab, oktober 2012

Revideret af Susanne Axø, Aïda Regel Poulsen og Dorte Skovgaard, Center for Høretab, februar 2017.

Copyright MED-EL

Tomt arbejdsark

Copyright Cochlear Limited

Her kan du hente det tomme arbejdsark.

Det tomme arbejdsark er en wordfil, som er beregnet til at samle barnets/elevens hørebog i.