Slide background

Hørebogen

Høretab og kognitive processer

Copyright Phonak

I arbejdet med kognitive processer kan der sættes fokus på områder inden for opmærksomhed og hukommelse. Der er tale om:

  • auditiv opmærksomhed og auditiv opmærksomhedsspændvidde
  • auditiv hukommelse og auditiv hukommelsesspændvidde

Endvidere kan der arbejdes med kompetencer inden for de kognitive processer som reparations- og kompensationsstrategier.

For at opbygge hukommelser, kan det være nødvendigt at referere til noget, der er sket tidligere, altså referere til barnets/elevens egne erfaringer.

Det kan være nødvendigt at støtte barnets/elevens hukommelse for, hvor lyden/beskeden sidst er hørt samt at gentage de forskellige aktiviteter i forskellige situationer.

Det handler om, at barnet/eleven udvikler så stabile, auditive referencer som muligt, dvs. genkender, forstår og anvender lyd/lydindtryk i forskellige kontekster.

Auditiv opmærksomhed er funktionen at få opmærksomhed for lyd eller tale.

Auditiv opmærksomhedsspændvidde er funktionen at kunne fastholde auditiv opmærksomhed for lyd eller tale over kortere eller længere tid.

Auditiv hukommelse er funktionen at kunne huske auditive beskeder, input og genkende lyde.

Auditiv hukommelses-spændvidde / auditiv parallel processering er funktionen at kunne arbejde med (flere) auditive beskeder, input og lyde sammen med andre sanseindtryk.