Slide background

Hørebogen

Hørebogen

– Audiologi i øjenhøjde

At høre, lytte, forstå og bruge lyd handler om mere end at producere ord og korrekte talesprogslyde.

Audiologi i øjenhøjde er primært tiltænkt fagpersonale fra PPR, pædagoger og lærere.

Audiologi i øjenhøjde er tænkt som en inspiration til, hvad der kan tales om, når man arbejder med et barn/en elev med høretab. Dette gælder både barnet/eleven med høretab og de, der indgår i relationer med barnet/eleven.

I et samarbejde med barn/elev og forældre giver Audiologi i øjenhøjde mulighed for – igennem en proces – at få indsigt i auditiv udvikling, lyttebevidsthed og kommunikation.

Ideen er at tage udgangspunkt i det enkelte barns/den enkelte elevs aktuelle høremæssige situation og vilkår og give forskellige muligheder for udvikling af erfaringer med lyd – stabile auditive referencer – samt et aktivt og præcist sprog omkring oplevelser med lyd.

Audiologi i øjenhøjde indeholder fire overordnede temaer med underordnede emner:

  • Høretab og audiologisk behandling
  • Sprog på lyd og høretab
  • Kognitive processer
  • Emotionelle processer
a76dd2aafe

Copyright Cochlear Ltd.

Temaer og emner i Audiologi i øjenhøjde åbner mulighed for øget indsigt og viden om høretab generelt. Samtidig lægger materialet op til, inden for alle aldersgrupper, at arbejde med forskellige strategier og sprogbrug omkring barnets/elevens høretab.

Der er under hvert tema både

en voksendel og
• en børnedel (arbejdsark)

Der er idéer til aktiviteter både direkte fra nettet og med mulighed for at printe sider ud, der kan arbejdes med og samles til barnets/elevens hørebog. Materialet kan derfor betragtes som en idépakke, der frit kan sammensættes ud fra de konkrete behov, og som kan tages op med mellemrum, hvilket giver mulighed for at følge en udvikling.

Der er links til enkelte lydgengivelser og animationer samt ideer til apps. Audiologi i øjenhøjde indeholder links internt på www.høretab-info.dk, ligesom der er idéer til andet materiale, der kan inddrages.

Under hvert tema er der lister med forskellige spørgsmål. Spørgsmålene skal betragtes som idélister omkring forskellige emner, man kan berøre i en dialog med barnet/eleven.

Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse med Audiologi i øjenhøjde og opfordrer til, når der opstår nye ideer rundt omkring, der kan supplere materialet, at I sender disse til Materialecentret i Aalborg, så vi kan tage dem med, når vi jævnligt opdaterer materialet.

Susanne Axø, Aïda Regel Poulsen, Dorte Skovgaard og Jette Gertz Østergaard, Center for Høretab, oktober 2012

Revideret af Susanne Axø, Aïda Regel Poulsen og Dorte Skovgaard, Center for Høretab, februar 2017.

Tomt arbejdsark

Her kan du hente det tomme arbejdsark.

Det tomme arbejdsark er en wordfil, som er beregnet til at samle barnets/elevens hørebog i.