Slide background

Hørebogen

Kognitive processer

Intentionen med dette tema er, at både barn/elev og voksne tilegner sig viden og forståelse omkring barnets/elevens tilgang til læring og hukommelse.

Alle spørgsmål og idéer kan omformuleres og tilpasses det barn/den elev, du arbejder med.

Du kan udvælge og indsætte relevante emner, spørgsmål, opgaver, aktiviteter fra de forskellige arbejdsark, kopiere og indsætte i det tomme arbejdsark til udprintning. Således bliver HØREBOGEN unik og personlig.

Susanne Axø, Aïda Regel Poulsen, Dorte Skovgaard og Jette Gertz Østergaard, Center for Høretab, oktober 2012

Revideret af Susanne Axø, Aïda Regel Poulsen og Dorte Skovgaard, Center for Høretab, februar 2017.

Tomt arbejdsark

Her kan du hente det tomme arbejdsark.

Det tomme arbejdsark er en wordfil, som er beregnet til at samle barnets/elevens hørebog i.