Slide background

Hørebogen

Sprog på lyd og høretab

Intentionen med dette tema er, at barnet/eleven får skabt en opmærksomhed og nysgerrighed for lydene omkring sig, og at det gennem en dialog bliver i stand til at sætte sprog på oplevelser med lyd.

Du kan udvælge relevante emner, spørgsmål, opgaver og aktiviteter. Du kan kopiere og indsætte på det tomme arbejdsark til udprintning.

Husk at alle spørgsmål kan omformuleres, så de passer til det barn/den elev, du arbejder med. Således bliver HØREBOGEN unik og personlig.

Susanne Axø, Aïda Regel Poulsen, Dorte Skovgaard og Jette Gertz Østergaard, Center for Høretab, oktober 2012

Revideret af Susanne Axø, Aïda Regel Poulsen og Dorte Skovgaard, Center for Høretab, februar 2017.

Tomt arbejdsark

Copyright Cochlear Limited

Her kan du hente det tomme arbejdsark.

Det tomme arbejdsark er en wordfil, som er beregnet til at samle barnets/elevens hørebog i.