Slide background

Øret og hørelse

Hørelse og høretab

Når vi siger, at vi hører lyd, er der inden da foregået en forfinet og kompliceret omsætning af luftens svingninger til elektriske signaler i vores sanseorgan, øret, som efterfølgende opfattes som lyd i hjernen.

Når vi hører, opfanges lyden af vores ydre øre og fortsætter igennem øregangen og videre gennem mellemørets små knogler – hammer, ambolt og stigbøjle – til øresneglen. Herfra videresendes lyden via hørenerven op til de auditive områder i hjernen.

Høresansen er et signalsystem, der gør os i stand til at opfatte, hvad der sker i omgivelserne, og som gør, at vi kan rette vores opmærksomhed mod en given lydkilde.

Animation af hørelsen

Se animationen nedenfor, der viser, hvordan normal hørelse fungerer. Animationen fortæller også om det konduktive og det perceptive (eller neurogene) høretab. Når du klikker på billedet, åbner animationen i YouTube.

Lokalisering af lyde

Hørelsen gør os i stand til at retningsbestemme og lokalisere lyde i omgivelserne samt at kunne udskille og opfatte elementer af lyde i en omverden med mange forskellige lyde.

Sammen med synssansen er høresansen en fjernsans, mens smag, duft og berøring er nærsanser.

Høretab

Et konduktivt høretab skyldes problemer i mellemøret eller i øregangen. Lydene når dermed ikke frem til sansecellerne i det indre øre, dvs. at styrken af det lydlige signal formindskes.

Et perceptivt (eller neurogent) høretab skyldes en defekt i sansecellerne i det indre øre eller i ørets nervesystem, der både medfører en nedsat evne til at opfatte lydstyrke og en forvrængning af lydsignalet.