Slide background

Høretab

Audiologisk afdeling

Plan for behandling

Efter at have haft besøg af sundhedsplejersken og eventuelt været til egen læge og øre-næse-halslæge, er den næste instans, forældre og børn møder, oftest den audiologiske afdeling. Her vurderes barnets høreniveau, og der laves en plan for behandling.

Vejledning i brug af høreapparater

Hvis barnet skal anvende høreapparater, bliver forældrene vejledt i brug, betjening og vedligeholdelse af disse. Forældrene kan også få svar på, hvilke lyde barnet har adgang til, og hvordan de kan være med til at sikre barnet de bedste lyttebetingelser. Er barnet nyfødt og har brug for høreapparater, vil forældrene komme ofte på den audiologiske afdeling, da barnets øregange vokser, og propper tit må skiftes. Forældrene tilbydes eventuelt også undervisning i at lære barnet at lytte i hjemmet, se ”Talehørepædagogisk indsats”.

Indstilling til cochlear implantation

Hvis det vurderes, at barnet har et høretab, der ikke vil give adgang til talelydene udelukkende med høreapparater, kan barnet indstilles til at få cochlear implantater (CI). Forældrene vejledes og rådgives i, hvilke konsekvenser og muligheder dette vil medføre.

Samarbejde med hjemkommunen

Den audiologiske afdeling samarbejder med barnets hjemkommune og vil med forældrenes accept få tilsendt oplysninger om barnets høretab og behandling.