Slide background

Øret og hørelse

Høretærskel

Ved høremålinger fastslås barnets høretærskel, altså den grænse, hvor man netop kan opfatte, det ikke længere er helt stille – den laveste lyd, man kan høre.

Groft udtrykt, kan man sige, at gennemsnitsstyrken for normal tale på 1 meters afstand svarer til 60 dB. En høretærskel på 60 dB betyder altså ikke, at man kan høre tale, men at man ved normal talestyrke netop kan opfatte, at det er lyd.

På nogle audiogrammer er der optegnet en høretærskel både med og uden høreapparat, og dette audiogram kan vise, hvor stort løft høretærsklen får af den forstærkning apparatet giver i forbindelse med rene toner.

Den giver ikke et billede af, hvor godt barnet anvender sin hørerest, da lyd- og sproglig opmærksomhed ikke kun er et spørgsmål om at give forstærkning. Se også “Elevens funktionelle hørelse“.