Slide background

Høretab

Høreteknisk udstyr

Copyright Phonak

Hvad er høreteknisk udstyr?

I nogle situationer kan man med fordel supplere barnets høreapparater, CI’er eller BAHS med høreteknisk udstyr – altså udstyr som kan sende lyd direkte fra en mikrofon til høreapparaterne / CI’erne / BAHS, f.eks. lyden fra en mikrofon, som læreren eller pædagogen bærer tæt ved sin mund, eller lyden direkte fra tv, iPad, smartboard eller computer. Mikrofonen og modtagerne på barnets høreapparater / CI’er / BAHS har kontakt med hinanden via radiobølger. Der er tale om envejskommunikation, da der kun sendes fra mikrofonen til modtagerne.

Det høretekniske udstyr kan være et mobilt eller et stationært anlæg. Rækkevidden er typisk 10 m indendørs og ca. 30 m udendørs, men høreteknisk udstyr bør kun bruges inden for samme taleafstand, som normalthørende gebærder sig.

Hvorfor kan det være en god idé at bruge høreteknisk udstyr?

Et barn er ikke normalthørende, når han/hun bruger høreapparat / CI / BAHS. Det bliver barnet heller ikke, hvis han/hun som et supplement til sine høreapparater / CI’er / BAHS også bruger høreteknisk udstyr, men i nogle situationer kan brugen af høreteknisk udstyr betyde, at barnet med bedre kan følge med i, hvad der bliver sagt, fordi lyden gennem udstyret kommer tættere på barnets ører.

Når barnet lytter, er muligheden for at høre og opfatte, hvad der foregår, afhængig af lyttebetingelserne. Når barnet har et høretab gælder det særligt, at baggrundsstøj og afstand til lydkilden nedsætter barnets mulighed for:

  • at høre, hvor lydene kommer fra
  • at høre, hvem der taler
  • at skelne, hvad der bliver sagt

Høreteknik egner sig specielt godt til at få tale tættere på barnets øre. Når man ved hjælp af høreteknisk udstyr sender lyden direkte fra mikrofonen til høreapparatets / CI’ets / BAHS’ modtager, er afstanden fra lydkilden til barnets ører ikke længere end afstanden fra lærerens mund til mikrofonen. Når lyden leveres direkte i høreapparatet, bliver det lettere at høre fx hvad læreren siger.

Start med at forbedre miljøet omkring barnet

Man skal være opmærksom på, at selvom det høretekniske udstyr reducerer støj, sker der stadig en transmission af støj igennem det høretekniske udstyr. Det er derfor vigtigt, at man har forsøgt at forbedre miljøet omkring barnet gennem

  • optimering af de akustiske rammer i lokalet
  • pædagogisk støjdæmpning

inden man begynder at overveje at give barnet høreteknisk udstyr. Ved at forbedre miljøet omkring barnet forbedres barnets betingelser for at få et klart signal og dermed for at lytte.

Høreteknisk udstyr er udarbejdet af teknisk konsulent Kim Bejlegaard, Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland, og hørekonsulent Aïda Regel Poulsen, Center for Høretab, Region Syddanmark, marts 2017.

Funktionalitet

Uanset typen af udstyr er princippet for det høretekniske udstyr:

  1. En mikrofon opfanger lyden fra f.eks. en lærer, der taler, eller fra en anden lydkilde, f.eks. en computer eller et smartboard.
  2. Den opfangede lyd behandles, så talen fremhæves og støj reduceres.
  3. Den behandlede lyd sendes via senderen til barnets modtager(e) og derfra videre til barnets høreapparater / CI’er / BAHS.