Slide background

Høretab

Hvilke typer høreteknisk udstyr findes?

Der findes overordnet to typer af udstyr:

  • Mobilt udstyr, som barnet kan tage med sig, fx fra lokale til lokale eller mellem daginstitution/skole og hjem.
  • Stationært udstyr, som er fast installeret i et lokale og dermed ikke kan flyttes rundt.

Mobilt udstyr

Mobilt udstyr kan benyttes i daginstitution og skole samt i barnets fritid. Det er udstyr, som barnet har mulighed for at bruge i institution og/eller skole samt tage med i andre lokaler, ved ture ud af huset o.l. Det mobile udstyr består typisk af en mikrofon med sender og en eller to modtagere. Mikrofonen bæres af en pædagog, en lærer eller af mor/far, og modtagerne bæres af barnet.

Lærermikrofoner

Der findes to forskellige typer lærermikrofoner til det mobile udstyr:

  • en type som via en sender kan sende et lydsignal til modtageren, og
  • en type som via en sender og en modtager både kan sende og modtage lydsignalet.

Sidstnævnte type lærermikrofon er nødvendig, hvis man også gerne vil benytte elevmikrofoner, se “Elevmikrofoner” nedenfor. Mikrofonerne hører produktvis sammen med modtagerne. Det vil sige, at en lærermikrofon fra fx Phonak passer sammen med modtagere fra Phonak osv.

Elevmikrofoner

Nogle af de høretekniske produkter kan som nævnt ovenfor udvides til også at indeholde elevmikrofoner. Elevmikrofoner benyttes af klassekammeraterne, så eleven med høretab bedre kan høre, hvad de siger, selv om de måske sidder i den anden ende af klasselokalet. Elevmikrofonerne fungerer ved, at de sender lyden til lærermikrofonen, som så sender lyden videre til den modtager, som eleven bærer.

Modtagere

Der findes forskellige typer af modtagere til mobilt udstyr:

  • Halsslyngemodtagere
  • Designintegrerede modtagere
  • Universalmodtagere, der kobles på høreapparat / CI / BAHS, via en direkte audioindgang (DAI-port)
  • Modtagere, der kobles på en streamer

Halsslyngemodtageren er en teleslynge, som barnet bærer om halsen. Halsslyngemodtageren kan benyttes sammen med alle høreapparater, CI eller BAHS, der indeholder en telespole.

Den designintegrerede modtager findes kun til nogle typer af høreapparater. Det er en modtager, der sættes på høreapparatet, og som passer til høreapparatet i størrelse og farve. Når modtageren sættes fast på høreapparatet, foregår det typisk ved, at man udskifter den eksisterende batteriskuffe med en ny batteriskuffe, som har modtageren påmonteret.
 
Universalmodtagere passer til de apparater, der har en DAI-port.
 
Modtagere, der kobles på en streamer, fungerer ved, at eleven bærer en streamer om halsen. Modtageren er koblet i bunden af streameren. Lydsignalet konverteres herved til streaming, som elevens høreapparat modtager.

Stationært udstyr

Når du klikker på billedet, åbner filmen i YouTube. Stationært udstyr er høreteknisk udstyr, der installeres i et bestemt lokale, fx en fastmonteret teleslynge. Teleslynger findes typisk i biografer, kirker og andre offentlige bygninger. Stationært udstyr kan også være et såkaldt soundfieldsystem, der består af mikrofoner med sender og højttalere, der placeres rundt i lokalet afpasset efter rummets akustiske rammer.

Udstyr baseret på Bluetooth (2,4 GHz-teknologi)

Det sidste nye inden for høreteknisk udstyr benytter sig af en slags Bluetooth-teknologi, hvor modtageren er placeret inde i høreapparatet / CI / BAHS. Mikrofonen er således det eneste ekstra udstyr, man skal anskaffe. Denne nye teknologi benyttes ikke af alle producenter, og man kan ikke få elevmikrofoner til dette udstyr pt. (december 2016).