Slide background

Høretab

Konstatering af høretab

Et høretab kan påvirke barnets muligheder for at udvikle kommunikation, sprog og sociale færdigheder. Jo tidligere børn med høretab får hjælp, jo bedre muligheder. En god hørelse er vigtig for barnets sprogudvikling. Hvis du er forælder og har mistanke om, at dit barn har et høretab, så stol på dine fornemmelser og tal med dit barns læge. Lad det ikke vente.

Barnets signaler

De første signaler på og oplevelser i forbindelse med et høretab er forskellige fra barn til barn. Et medfødt høretab kan konstateres ved den neonatale screening. Et høretab kan opstå eller progrediere/blive større i barndommen eller senere i livet, så selv om der ved den neonatale screening ikke er mistanke om høretab, er det vigtigt at være opmærksom på følgende signaler:

 Det mindre barn med høretab:
 • bliver ikke overrasket over høje lyde og ikke vækket af høje lyde.
 • har ingen opmærksomhed over for lyde eller reaktion på din stemme.
 • drejer ikke hovedet for at se, hvor lyden kommer fra.
 • synes at høre nogle lyde, men ikke andre.
 • siger ikke enkelte ord fra 1-årsalderen, såsom “dada” eller “mama”.
 Det lidt større barn med høretab:
 • har et forsinket talesprog, se “Milepæle i den talesproglige udvikling“.
 • har et talesprog, der ikke er forståeligt.
 • kan ikke udføre små opgaver, f.eks. “hent dine sko”.
 • siger ofte “hvad?” eller ser meget undrende/opsøgende/spørgende ud i sin mimik.
 • tænder fjernsynet og skruer for højt op for lyden.

Vær opmærksom på, at den “normale” udvikling har vide rammer, se “Milepæle i lytte- og sprogudviklingen“. En forsinket lytte- og sprogudvikling kan være tegn på høretab eller andre vanskeligheder.

Konstatering af høretab er udarbejdet af pædagogisk konsulent Birthe Hyldgaard Klausen, Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland, småbørnshørekonsulent Diane Dall, Center for Høretab, Region Syddanmark og tale-hørelærer Lise Mortensen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Tårnby Kommune, oktober 2012.

Revideret af småbørnshørekonsulent Diane Dall, Center for Høretab, Region Syddanmark, og pædagogisk konsulent Birthe Hyldgaard Klausen, Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland, februar 2017.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har oplevet, at dit barn har høreproblemer, bør du tage kontakt til en af følgende:

 • Praktiserende læge
 • Ørelæge

Hvis du har oplevet, at dit barn har sproglige vanskeligheder, bør du tage kontakt til:

 • Talehørekonsulenten i din kommune.