Slide background

Høretab

Kontrolundersøgelser

Et barn, der lige har fået høreapparater, vil i begyndelsen komme til kontrolhøreprøve hver 3. måned og herefter hvert halve år. Når hørelsen og tilvænningen til apparaterne vurderes at være stabil, ses førskolebørn typisk hver 3. måned og skolebarnet én gang om året til kontrolundersøgelse.

Til kontrolundersøgelsen vil barnet

 • få lavet en høreprøve
 • blive undersøgt af en læge (audiolog)
 • komme til samtale hos en audiologopæd/børnehørepædagog.

Hvis der er behov for det, vil barnet også få sine ørepropper efterset hos en ototekniker.

Samtale med audiologopæden

I forbindelse med undersøgelsen vil man også blive tilbudt samtale med audiologopæden/børnehørepædagogen, som primært vil interessere sig for følgende punkter:

 • Barnets funktionelle hørelse generelt
 • Hvordan barnet klarer sig høremæssigt i skolen
 • Om der tages de nødvendige høretaktiske hensyn i skolen
 • Om der er behov for justering af høreapparatets forstærkning
 • Om ørepropperne er i orden
 • Effekt af eventuelle høretekniske hjælpemidler (eksempelvis FM-anlæg)
 • Om der er andre forhold, der har betydning for hørelsen

Samtalen afsluttes sædvanligvis med en kortfattet, overordnet plan for perioden indtil næste undersøgelse. Planen føres til journal sammen med et referat af samtalen.

Behov for ændringer

Det er vigtigt at få undersøgt,

 • om forholdene i ørerne er optimale
 • om hørelsen har ændret sig
 • om der er behov for ændringer i høreapparatbehandlingen