Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Hjemmesider

Foreninger

Decibel
Landsforeningen for børn og unge med høretab.

Høreforeningen
Handicaporganisation, der varetager danskeres interesser på høreområdet.

Forhandlere

BAHS 
Cochlear

Oticon

COCHLEAR IMPLANTS 
Advanced Bionics

Cochlear

MED-EL

Oticon Medical

HØREAPPARATER 
Bernafon

ReSound

Interton

Oticon

Phonak

Sivantos

Unitron

Widex

HØRETEKNISK UDSTYR
ReSound

Oticon

Phonak

Widex

Klagenævn

Klagenævnet for Specialundervisning

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

Lovgivning og lignende

Følgende kan søges på Retsinformation.dk:

  • Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
  • Dagtilbudsloven
  • Folkeskoleloven
  • Forvaltningsloven
  • Friskoleloven
  • Lov om specialundervisning for voksne
  • Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
  • Retssikkerhedsloven
  • Serviceloven
  • Sundhedsloven

FN’s handicapkonvention

Washington Declaration 2016: New Hearing Technologies for Hard of Hearing People

Lyd, hørelse m.v.

Delta
Hjemmeside for det internationale teknologihus Delta. Delta tester teknikken og rådgiver om den teknologiske udvikling.

Glem det!
Norsk YouTube-film om at gå på ungdomsuddannelse, når man har et høretab.

Hoerelse.info
Portal om lyd, hørelse og høreproblemer.

Indeklimaportalen.dk
En hjemmeside om indeklima i det offentlige. Blandt andet er der fokus på lys samt støj og akustik i dagtilbud og skoler.

Viden til gavn – Hørehandicap
Socialstyrelsens side om hørehandicap.

Rådgivning og vejledning

Borger.dk
Den digitale kontakt med det offentlige.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)
Giver råd og information om reglerne på handicapområdet.

Langelinieskolen, SPK
Har bl.a. en supportenhed i Københavns Kommune med særlig viden om høretab. Enhedens primære formål er at understøtte inklusion af børn med høretab i førskoletilbud og specialklasser.

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab
Et landsdækkende tilbud, som leverer en række ydelser på høretabsområdet til børn og unge med et varigt høretab i alderen 0 til 17 år.

VISO
Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Dækker komplicerede og specialiserede enkeltsager.