Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Hjemmesider

Foreninger

Decibel
Landsforeningen for børn og unge med høretab.

Høreforeningen
Handicaporganisation, der varetager danskeres interesser på høreområdet.

Forhandlere

BAHS
Danaflex

Oticon

COCHLEAR IMPLANTS
Advanced Bionics

Danaflex

MED-EL

Oticon Medical

HØREAPPARATER
Bernafon

GN Resound

Interton

Oticon

Phonak

Sivantos

Unitron

Widex

HØRETEKNISKE HJÆLPEMIDLER
Comfort Audio

GN Resound

Oticon

Phonak

Widex

Klagenævn

Klagenævnet for Specialundervisning

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

Lovgivning og lignende

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Dagtilbudsloven

FN’s handicapkonvention

Folkeskoleloven

Forvaltningsloven

Friskoleloven

Lov om specialundervisning for voksne

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Retssikkerhedsloven

Serviceloven

Sundhedsloven

Washington Declaration 2016: New Hearing Technologies for Hard of Hearing People

Lyd, hørelse m.v.

Audiologi.dk
Information om teknisk audiologi og den danske høreomsorg. Siden er udarbejdet af det internationale teknologihus Delta.

Delta
Hjemmeside for det internationale teknologihus Delta. Delta tester teknikken og rådgiver om den teknologiske udvikling.

Glem det!
Norsk YouTube-film om at gå på ungdomsuddannelse, når man har et høretab.

Hoerelse.info
Portal om lyd, hørelse og høreproblemer.

Indeklimaportalen.dk
En hjemmeside om indeklima i det offentlige. Blandt andet er der fokus på lys samt støj og akustik i dagtilbud og skoler.

Taltilmignu.dk
– kom godt igennem når dit barn har et høretab
Hjemmeside og bog om at have et barn med høretab. Skrevet af mor og journalist Mette Bau.

Viden til gavn – Hørehandicap
Socialstyrelsens side om hørehandicap.

Rådgivning og vejledning

Borger.dk
På Borger.dk kan du bl.a. få en liste over alle danske kommuner.

Center for Døvblindhed og Høretab
Lands- og landsdelsdækkende helhedstilbud for børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed eller høretab. Dækker Region Nordjylland og de nordlige kommuner i Region Midt.

Center for Høretab
Landsdelsdækkende center for børn med høretab. Dækker Region Syddanmark.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)
Giver råd og information om reglerne på handicapområdet.

Langelinieskolen, SPK
SPK, som er en afdeling på Langelinieskolen, er et landsdelsdækkende tilbud til børn og unge med høretab. Dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland.

VISO
Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Dækker komplicerede og specialiserede enkeltsager.