Slide background

Materialer

Materialer

Speciale i audiologopædi:

Bach-Andersen, H. og Kragh, H. (2014): “Pragmatisk intervention – Et kvalitativt studie af aktiviteter målrettet pragmatiske færdigheder afprøvet på to børn med cochlear implantater“, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Følgende udgiver undervisnings- og vejledningsmateriale til/om børn og unge med høretab:

Cochlear – Rehabilitation Resources

Materialecentret – Center for visuelle & auditive specialundervisningsmaterialer

MED-EL – Rehabilitation Resources

Socialstyrelsen

Se i øvrigt “Links“.