Slide background

Øret og hørelse

Hvad er lyd?

Lyd kan fysisk set beskrives som svingninger i luftens molekyler. Lyden bevæger sig som usynlige bølger i luften og kan have forskelligt svingningstal alt efter hvilken lyd, der er tale om.

Vores evne til at opfatte lyd er tæt forbundet med det indre øres bearbejdning og omsætning af lydens svingninger til små elektriske signaler. Se “Hørelse og høretab“.

Lyde i hverdagen

Nydelse

Behagelige lydindtryk fra omgivelserne opfattes af hørelsen. Det er en væsentlig del af livskvaliteten.

Kommunikation

Kommunikation er en vigtig og stor del af tilværelsen. Mangel på kommunikation kan medføre væsentlig nedsat livskvalitet.

Information

Adgangen til information er et vigtigt element i hverdagen. Mangel på information kan f.eks. betyde, at man ikke er klar over, når der er kommet gæster i hjemmet, eller at der er nogen, der har spurgt, om man vil være med i legen.

Støj

Når lyd er for kraftig eller irriterende og forstyrrende, så opfattes den som støj. Støj kan give både fysiske og psykiske skader – og dermed nedsat livskvalitet.

Lydbølger

Ligesom en sten skaber ringe i vandet, så skaber lyd bølger – eller svingninger – i luften. Svingningerne er ganske små forandringer af lufttrykket.

Når disse trykvariationer – lydsvingningerne – rammer trommehinden i vort øre, så opfattes de som lyd.