Slide background

Høretab

Rådgivning og vejledning

Copyright MED-EL

Hjemkommunens Pædagogiske Psykologiske Rådgivning har til opgave at rådgive og vejlede såvel dagtilbud/skole som familie.

I tilfælde hvor der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring, kan VISO inddrages.

Forældre har desuden mulighed for at få rådgivning af eller sparre med andre forældre til børn med høretab gennem de foreninger, der findes på området.

Læs mere om dette under menupunktet Rådgivning og vejledning, se menuen til venstre.

Rådgivning og vejledning er udarbejdet af pædagogisk konsulent Birthe Hyldgaard Klausen, Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland, småbørnshørekonsulent Diane Dall, Center for Høretab, Region Syddanmark og tale-hørelærer Lise Mortensen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Tårnby Kommune, oktober 2012.

Revideret af småbørnshørekonsulent Diane Dall, Center for Høretab, Region Syddanmark, og pædagogisk konsulent Birthe Hyldgaard Klausen, Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland, februar 2017.