Slide background

Høretab

Hjemkommunen

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Barnets hjemkommune har en pædagogisk, psykologisk rådgivningsfunktion, som har ansvaret for, at der ydes den nødvendige rådgivning og vejledning, både til forældre og til dagtilbuddet. Mange steder kaldes funktionen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller Børne- og Ungerådgivningen. Læs eventuelt din kommunes hjemmeside og find telefonnummer og mailadresser der.

En central samarbejdspartner

PPR har en central rolle for barnet med høretab, da det er en tværfaglig enhed. I mange kommuner er der både ansat psykologer, talehørekonsulenter, fysioterapeuter m.fl. Forældre kan henvende sig direkte til PPR for at få rådgivning, vejledning og hjælp ift. barnet med høretab. Vejledningen gives til såvel forældre som til dagtilbuddet, se også En god start”.

Opdages høretabet, når barnet allerede går i et dagtilbud, er PPR en meget central samarbejdspartner, for dagtilbuddet skal både klædes på til at tage hensyn til det nyopdagede høretab og vejledes i at arbejde målrettet for at barnet trives og udvikler sig på alle områder.

Det er også PPR, der kan medvirke til at visitere til et videre udrednings- og vejledningstilbud, hvis der er behov for det.

Familiens sagsbehandler

Familiens eller barnets sagsbehandler i kommunen kan vejlede og rådgive om lovmæssige rettigheder og muligheder ift. barnet med høretab. Der kan eksempelvis ansøges om kompenserende høreteknisk udstyr i hjemmet og/eller i dagtilbuddet. Forældrene kan også her ansøge om tabt arbejdsfortjeneste og hjælp til dækning af merudgifter mm. Se “Serviceloven” under Links.

Er der behov for supplerende viden og rådgivning, kan der henvises til VISO.

Viden i kommunen

Den pædagogiske, psykologiske rådgivningsfunktion i hjemkommunen har viden om hele barnets udvikling, herunder også om høretab.

Rådgivningsfunktionen har også viden om de støttende foranstaltninger, der findes i din kommune.