Slide background

Høretab

Klagemuligheder

Er man som forældre uenige i den specialpædagogiske bistand, barnet tildeles, har man mulighed for at klage over afgørelsen hos Ankestyrelsen.

Hvis barnet ikke har nået skolealderen:

Hvis barnet går i skole på en kommunal skole:

Hvis barnet går i skole på en privat skole: