Slide background

Skoleelever

Skoleelever

Når et barn med høretab skal starte i skole, er det en god idé at forberede det i god tid. Det stiller store krav til hørelsen at gå i skole, og for en elev med høretab er det bl.a. en udfordring at skulle høre over afstand og med baggrundsstøj fra andre elever, møbler m.v.

Under Skoleelever kan du læse om, hvordan man kan skabe et miljø i skolen, så eleven med høretab får de bedste betingelser både fagligt og socialt, så eleven trives og har mulighed for at udvikle sig på lige fod med sine klassekammerater. Der gives bl.a. tips til indretning af det fysiske miljø, til hvordan samarbejdet mellem forældre og pædagoger/lærere kan gribes an og til anvendelsen af høreteknisk udstyr. Skoleelever dækker hele forløbet fra skolestart, til eleven afslutter grundskolen. Se mere i menuen til venstre.

Skoleelever er udarbejdet af talehørekonsulenter på skoleområdet Aïda Regel Poulsen og Susanne Axø, Center for Høretab, Region Syddanmark, talehørepædagog Inger Bagge Møller og faglig koordinator for talehørelærerne Lisbeth Riiskjær Bentsen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Greve Kommune samt talehørekonsulent Lilian Thybo, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Randers Kommune, 2012.

Revideret af hørekonsulent Aïda Regel Poulsen, Center for Høretab, Region Syddanmark, talehørekonsulent Lilian Thybo, Randers Kommune, og Lisbeth Kristensen, Hørekonsulent, Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland, maj 2017.

Skolestart

Der er meget, der skal overvejes og forberedes, når barnet med høretab skal begynde i skole, og det er en god idé at gå i gang i god tid.

Læs mere om skolestart og hvordan man kan håndtere overgangen fra dagtilbud til skole under menupunktet “Skolestart“.