Slide background

Skoleelever

Afgangsprøver

Alle elever i folkeskolen skal deltage i afgangsprøverne efter 9. klasse.

Oversigt over prøvefag i 9. og 10. klasse.

Dispensation, en mulighed

Det er skolens leder, der giver tilladelse til forskellige former for dispensation i samarbejde med forældre, lærere og PPR. F.eks. kan forberedelsestiden forlænges. Lytteprøven i fremmedsprog kan desuden gennemføres ved at læreren (velkendt stemme) læser teksten op, enten til selve prøven eller ved at have videooptaget oplæsningen på forhånd.

Prøvesituationen skal afspejle den daglige undervisning. Hvis der f.eks.i den daglige undervisning anvendes mikrofon (og det i samråd med eleven vurderes, at det vil lette vilkårene i prøvesituationen), skal der være adgang til brug af mikrofon i eksamenssituationen. Dette forhold bør drøftes til skole-hjem-samtalen i begyndelsen af 9. klasse.

Det kommer ikke til at fremgå af afgangsbeviset, at der er givet dispensation.

9. klasses afgangsprøve

For elever i 9. klasse skal overvejelser om dispensation fremgå af elevens elev- og uddannelsesplan. Beslutningen skal være truffet senest den 1. december forud for maj/juni-prøverne og 1. september forud for december/januar-prøverne.

10. klasses afgangsprøve

For elever i 10. klasse skal beslutningen træffes senest den 1. december forud for maj/juni-prøverne og 1. september forud for december/januar-prøverne. Det anbefales ligeledes, at dispensation fremgår af elevens uddannelsesplan.

Yderligere information

Læs om folkeskolens afgangsprøver, herunder om regelgrundlaget for prøverne.

Læs om prøver på særlige vilkår og fritagelser for elever med særlige behov.