Slide background

Skoleelever

Afslutning på grundskolen

Når eleven nærmer sig afslutningen på grundskolen, skal uddannelsesønsker m.v. overvejes. I denne forbindelse tilbyder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) de elever fra 7. klasse, der har et behov, vejledning vedrørende uddannelse og erhverv.

I starten af 9. klasse skal det overvejes, om der er behov for fravigelser i forhold til folkeskolens afgangsprøve, og der skal tages stilling til tiden efter grundskolen. Skal turen f.eks. gå forbi en efterskole, inden der tages fat på en ungdomsuddannelse?

Læs mere om dette under “Afslutning på grundskolen”. Se menuen til venstre.