Slide background

Skoleelever

Akustik- og lysmåling

Fysiske rammer

Lydens efterklangstid i lokalet må hverken være for lang eller for kort, og lyset skal være jævnt i lokalet uden at blænde eller danne skygger. Både efterklangstid og lys handler om, hvordan selve rummet er indrettet og vedligeholdt.

Modtagende skole kan få foretaget akustik- og lysmåling af det/de lokaler, som eleven kommer til at færdes i, hvorefter skolen/kommunen kan tilpasse lokalet mht. akustik og lys. Akustik- og lysmåling kan også foretages, efterhånden som klassen bliver ældre og derfor flytter til andre  lokaler.

Man kan rekvirere akustikmåling fra Specialrådgivningen til børn og unge med høretab. Det er almindeligvis kommunens talehørekonsulent eller skolens ledelse, der rekvirerer en akustikmåling.

Efterklangstid

Efterklangstiden er den tid, det tager for lyden at dø ud. Efterklangstiden i det rum, hvor et barn med høretab skal opholde sig, må ikke være for lang. Lang efterklangstid medfører rumklang, hvilket gør det svært at høre og skelne, hvad der bliver sagt.

Nogle byggematerialer kan give for lang efterklangstid og medvirke til øget baggrundsstøj i rummet. Møbler og inventar kan ligeledes øge baggrundsstøjen i rummet alene pga. deres beskaffenhed.

Hvis de akustiske rammer ikke er optimale, kan det medføre øget støj fra klassens elever (taler f.eks. højere for at blive hørt).

Læs mere

Læs mere på indeklimaportalen.dk om den påvirkning, som “Lys” og “Støj og akustik” har på indeklimaet.