Slide background

Skoleelever

Elevens funktionelle hørelse

Funktionel hørelse, hvad betyder det?

Det er vigtigt at være opmærksom på elevens funktionelle hørelse.

Et er, hvad de audiologiske oplysninger fortæller om elevens høretab og skelnetab i ro og støj, noget andet er, hvordan eleven oplever sig selv og sit høretab i klassen. Selv om elevens høretab er uforandret fra den ene audiologiske undersøgelse til den anden, er det ikke sikkert, at det også er elevens oplevelse.

En kontinuerlig dialog mellem både talehørekonsulent, forældre, lærere, pædagoger og elever er derfor oplagt og nødvendig.

Andet relevant materiale

Hørebogen

Lytteprofil til indskolingen, Materialecentret 2019

Lyt engang!, Materialecentret 2014

Lyttepas, Materialecentret 2019

Funktionel hørelse

Ved funktionel hørelse fokuseres der på, hvordan en person med høretab fungerer frem for på de kliniske audiologiske målinger. Der er fokus på, hvordan personen udnytter sin hørelse både socialt, i støj/uden støj, opfattelsen af det talte sprog osv.

Hvor godt hørelsen fungerer, er derfor afhængig af situationen og omgivelserne og ikke kun en subjektiv vurdering af høreegenskaberne.

Frit citeret efter:
Christensen, V. T. (2006): “Uhørt? Betydningen af nedsat hørelse for arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsliv”. København: Socialforskningsinstituttet.]