Slide background

Skoleelever

Et godt lyttemiljø

Der skal sættes ind på flere områder, når man skal forbedre lyttemiljøet:

 • Akustisk dæmpning af hele lokalet.
 • Gode lysforhold omkring tavle og arbejdspladser.
 • Dæmpning af baggrundsstøj gennem lokaleindretning og møbelvalg.
 • Pædagogisk støjdæmpning.

Copyright Silent Socks

Akustisk dæmpning og reducering af baggrundsstøj

Akustisk dæmpning og reducering af baggrundsstøj kan foretages på flere måder.

I selve lokalet kan man vælge en blød gulvbelægning som

 • stødabsorberende vinyl
 • kork
 • tæppe

og det kan være nødvendigt at akustikbehandle vægge, døre og vinduer.

Loftet kan beklædes med særligt materiale, eller der kan opsættes såkaldte bafler (støjdæmpning ophængt i loftet). Der er møbler på markedet med støjdæmpende overfladebelægning på såvel borde som stole.

Lokaleindretning og møblering

Selve lokalets indretning og møblering har betydning for, hvordan lyden bevæger sig i rummet.

God belysning omkring tavle og arbejdspladser i lokalet giver et godt overblik over lokalet.

Filtdupper/Silent Socks/tennisbolde på stole- og bordben

Møbler lavet af stål og andet hårdt materiale kan støjdæmpes med f.eks. Silent Socks eller tennisbolde på bord- og stoleben, hvorved man undgår, at møblerne ramler mod hinanden. (NB! Enkelte personer har oplevet at få en allergisk reaktion pga. de opskårne tennisbolde.)

Fysisk dæmpning af møblement understøtter pædagogisk støjdæmpning.

Voksdug med filtunderlag (evt. fastmonteret) eller skriveunderlag på bordpladerne

Nogle skoler har beklædt hver enkelt elevs bord med fastmonteret voksdug med filtunderlag, hvilket dæmper støj og skramlen, når der arbejdes med f.eks. konkrete materialer ved bordene.
Andre skoler har valgt en løsning med skriveunderlag.

Gummidupper på skabslåger

Skabslåger, døre o.l. kan monteres med gummidupper til dæmpning af klapren, når disse lukkes. Ligeledes findes easy close-fjedre, der ved lukning af døre og skabe afhjælper støjgener.

Støjsvage projektorer m.m.

Endvidere kan det være nødvendigt at anvende særligt støjsvage projektorer, computere m.m., ligesom køleskab o.l. kan placeres uden for klasselokalet.

Her og nu-løsninger
 • Ideel møblering/placering af møbler i lokalet.
 • Filtdutter/silent socks/tennisbolde på stole- og bordben.
 • Voksdug med filtunderlag (evt. fastmonteret) på bordpladerne.
 • Tætning af døre og vinduer.
 • Gummidutter på skabslåger m.m.
Pædagogisk støjdæmpning

Der vil altid være en naturlig baggrundsstøj fra klassens elever. Man kan løbende arbejde med den pædagogiske indsats omkring det akustiske miljø i klassen.

Se også “Lærerens rolle“.

De åbne hylder ‘tager fra’ ifht. lang efterklangstid (men det støver mere)